Regenwaterknelpunten op maps.amsterdam.nl

Gepubliseerd op:
12 juli 2019

Op de interactieve kaartensite van de gemeente Amsterdam staat een nieuwe kaart online, de rainproof knelpuntenkaart. Samen met de Gemeente Amsterdam hebben wij deze interactieve regenwaterknelpuntenkaart ontwikkeld.

Wat kun je hiermee? Deze kaart laat de regenwaterknelpunten in de stad zien. Dit zijn de plekken in Amsterdam met een hoge kans op wateroverlast en/of schade als het extreem hard regent. De knelpunten variëren in ernst en grootte. Woon jij in een knelpunt? Zoek het op met deze kaart. Met het stappenplan kun je een Rainproof-analyse doen van jouw buurt. Zoom in en bekijk het stappenplan, of bekijk de factsheets en krijg meer inzicht in de verschillende gebieden. 

Werk aan het knelpunt en daarbuiten

De gemeente werkt samen met Waternet om de knelpunten op te lossen. De Rivierenbuurt, een extreem urgent knelpunt, wordt bijvoorbeeld heringericht en hiermee ook Rainproof gemaakt. Bij hevige neerslag is er momenteel nog een grote kans op ernstige verkeershinder, met name rondom de RAI en in de Rooseveltlaan. Ook kan er in een aantal straten water tegen de gevels komen te staan. Met de “Waterdieptekaart” kun je dit goed zien. Deze kaartlaag laat de hoeveelheid water zien bij een extreme bui van 120 mm in 2 uur. Ter vergelijking: in Nederland valt jaarlijks gemiddeld 800 mm! 

Het doel is om in 2050 in heel Amsterdam geen schade en overlast te ondervinden bij een hoosbui van 60 mm in een uur. Jij kunt hier ook aan bijdragen! De inrichting van jouw dak of tuin kan verschil maken. Bekijk de
maatregelen om te zien wat jij zelf kunt doen om het risico op regenwateroverlast in jouw omgeving te verminderen. 

Elke druppel telt!