De Regenwacht aan de slag

Gepubliseerd op:
5 juli 2017

We willen de Amsterdammers bewust maken van de risico’s van waterschade en – overlast ten gevolge van extreme regenbuien. Vooral Amsterdammers op de begane grond, met een souterrain of een tuin lopen risico op natte voeten door de toename van extreme regenbuien.

Hoe bereik je deze Amsterdammers, hoe leer je de Amsterdammers maatregelen toe te passen en hoe zorg je dat de Amsterdammers de opgedane kennis met elkaar delen?

Het antwoord: ‘De Regenwacht’. Drie partners van Amsterdam Rainproof – Buro Regen & Water, PlanBruist en UrbanBoost – slaan de handen ineen en gaan door ‘learning-by-doing’ onderzoeken wat Amsterdammers nodig hebben om rainproof maatregelen uit te voeren.  

De Regenwacht combineert de jarenlange ervaring op het gebied van projectmanagement van (innovatieve) civiele werken in stad (PlanBruist) met het regenbestendig ontwerp van tuinen en publieke ruimten (Buro Regen &Water) aangevuld met procesmatige aanpak van bewonersinitiatieven en community building (UrbanBoost)  Door de  ruime ervaring met bewonersparticipatie krijgt de Regenwacht snel inzichtelijk wat er leeft op straat.

De Regenwacht zal vooral op pad gaan en in contact zijn met de Amsterdammer. Door bestaande initiatieven te volgen, of zelf acties en/of bijeenkomsten te organiseren onderzoeken ze welke aanpak het beste werkt.

Het uiteindelijke resultaat: Nog meer Amsterdammers die rainproof maatregelen kunnen uitvoeren in de tuin en het gebouw en dit kunnen en willen delen met hun buur(t). Daarnaast zal De Regenwacht advies uitbrengen aan Amsterdam Rainproof over hoe  organisaties samen te brengen en gemeentelijk beleid te optimaliseren met betrekking tot het regenbestendiger maken van privaat terrein.

Heb je een vraag aan de Regenwacht? Mail naar: info@regenwacht.nl