De regenwaterknelpuntenkaart Amsterdam in nieuwe Bosatlas

Gepubliseerd op:
1 oktober 2019

De Bosatlas heeft, naast de bekende schoolatlassen, een groot aantal thema atlassen. Van grote overzichtswerken, over de geschiedenis van Nederland, tot een meer beknopte omschrijving van de stad Amsterdam. Binnenkort wordt er aan dit rijtje een nieuwe atlas toegevoegd. Op 17 oktober verschijnt de Bosatlas van de duurzaamheid. Hierin wordt dit complexe fenomeen in kaart gebracht met behulp van talloze kaarten, diagrammen en infographics. Met daarin ook de Rainproof knelpuntenkaart. Daar zijn we best een beetje trots op!

Rainproof knelpuntenkaart

De onderwerpen in deze atlas zijn; klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water. Een pagina over de ‘Waterbestendige hoofdstad’ mag uiteraard niet ontbreken. Lees meer over het beschermen van de stad Amsterdam tegen het water. Hoe beschermen we de stad tegen overstromingen en regenwateroverlast na een flinke hoosbui? Bekijk de regenwaterknelpuntenkaart en lees meer over de oplossingen in deze Bosatlas.