Droge voeten in Maassluis

Gepubliseerd op:
8 maart 2019

Wethouder Fred Voskamp van de gemeente Maassluis en hoogheemraad Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een nieuw hemelwatersysteem in Maassluis-west. De handtekeningen plaatsten ze, heel toepasselijk, op de ‘Maassluis Rainproof’ infographic. Op deze infographic staat ook het nieuwe hemelwatersysteem afgebeeld, zie de paarse maatregel B.

Droge Voeten

Het aanleggen van een hemelwatersysteem is één van de vele maatregelen die Maassluis gaat doen om wateroverlast te beperken en droge voeten te houden. Naast de maatregelen die de gemeente uitvoert zijn op de infographic ook de maatregelen te zien die bewoners zelf kunnen doen. Dit wordt aangegeven met blauwe druppels. De gemeente stimuleert zo ook bewoners en geeft aan wat zij kunnen doen om het water op te vangen en tijdelijk vast te houden op eigen terrein.

Deze maatregelen samen zorgen ervoor dat Maassluis ‘Rainproof’ wordt!

Jouw gemeente ook Rainproof?

Ook jouw gemeente kan Rainproof worden. Wil jij graag Rainproof folders, infographics en/of logo gebruiken voor jouw organisatie of initiatief? Bekijk het huisstijlhandboek van Rainproof en vraag het aan. Of wil je een eigen Rainproof site voor jouw gemeente of waterschap? Ook dat is mogelijk.