Duurzaam bouwen. Dat doe je met de vernieuwde handout Duurzaam Ontwikkelen

Gepubliseerd op:
27 oktober 2020

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft duidelijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen. Duurzaamheid is een standaard onderdeel van iedere nieuwe gronduitgifte of aanpassing van een bestaand erfpachtrecht. Een duurzame gebiedsontwikkeling zorgt voor meer kwaliteit en een toekomstbestendig plan. Afgelopen week heeft het programma Duurzame Gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam een nieuwe online handout gelanceerd waar het volledige duurzaamheidsbeleid van Amsterdam op te vinden is. Bekijk de handout Duurzaam Ontwikkelen hier.

Stip op de horizon: waar werken we samen naar toe?

In het extremer wordende klimaat en de verdere verdichtende stad is een extra inspanning nodig om de leefkwaliteit van de stad te behouden. Klimaatadaptatie is onontkoombaar. Met de Strategie Klimaatadaptatie (2020) zet de gemeente samen met de drie waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Rijnland, een stip op de horizon voor een klimaatbestendige stad. Voor nieuwbouw en transformatie betekent dit dat er maatregelen getroffen moeten worden om hittestress in de buitenruimte en oververhitting van binnenruimtes te voorkomen. Ook moet er voldoende water opgevangen worden in en om gebouwen, ook als waterbuffer voor droge periodes. In de Strategie Klimaatadaptatie heeft de gemeente ambities geformuleerd en suggesties gedaan voor maatregelen, inclusief concrete voorbeelden van Amsterdam Rainproof tbv een regenbestendige stad.

Vernieuwde handout Duurzaam Ontwikkelen

De handout Duurzaam Ontwikkelen Amsterdam biedt het actuele overzicht van al het Amsterdamse duurzaamheidsbeleid dat van toepassing is op ruimtelijke projecten. De vernieuwde online handout is de update van het pdf document de “handout duurzaam bouwen”. De handout duurzaamontwikkelen.amsterdam is veranderd ten opzichte van de vorige handout op de volgende punten: 
– De vorm is veranderd van pdf naar online magazine, om zo continue de inhoud aan te kunnen passen aan nieuwe ontwikkelingen & door te kunnen linken naar relevante websites.
– Het Amsterdamse duurzaamheidsbeleid is uitgesplitst naar woningen, utiliteit en de openbare ruimte. 
– Er wordt apart aandacht gegeven aan duurzaamheid in transformatieprojecten.

Voor wie is de handout duurzaam ontwikkelen relevant?

De handout is er voor projectleiders, ontwikkelaars , ontwerpers/architecten én voor iedereen die te maken heeft met het ontwikkelen van een gebied of een gebouw.

Programma Duurzame gebiedsontwikkeling

Mocht je kansen zien voor samenwerking of verbeterpunten opmerken? Stuur dan een bericht naar: duurzaamontwikkelen@amsterdam.nl.