Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015

Gepubliseerd op:
14 april 2016

Op woensdag 13 april presenteerden Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam, Zuidas gezamenlijk het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015. Het verslag geeft een goed beeld van wat er is bereikt op het gebied van duurzaamheid het afgelopen jaar en dient als een monitoringsinstrument om duurzame ambities aan te toetsen.

Deze ambities hebben betrekking op zeven verschillende thema’s: mobiliteit, openbare ruimte, gebouwen, energie, afval, water & groen en maatschappij.

Water & groen

In Zuidas zijn in het afgelopen jaar veel nieuwe projecten in aanbouw genomen. Dit betekent dat er meer verharding in het gebied wordt toegevoegd, waarvoor extra wateropvang nodig is. De monitoring hiervan is geregeld in de waterbalans van Zuidas, gemeente Amsterdam. De watercompensatie moet worden aangelegd voordat er water wordt gedempt of verharding wordt toegevoegd. In 2015 is daarom water aangelegd in het Beatrixpark en in de Oostzijde van Begraafplaats Buitenveldert.

Een manier om het rioleringssysteem minder te belasten, is om het water langer op de kavels en op het maaiveld vast te houden. In 2015 is door Zuidas, gemeente Amsterdam een richtlijn opgesteld voor het waterneutraal bouwen op kavels en maaiveld. Deze wordt in 2016 verder uitgewerkt, zodat een aantal gebieden van Zuidas ‘waterneutraal’ kunnen worden ingericht

Lees het hele Duurzaamheidsverslag Zuidas

Zonnepanelen op het gebouw van Accenture