Forse investering in verbetering riolering Amsterdam

Gepubliseerd op:
24 november 2015

Amsterdam investeert de komende jaren flink in onderhoud, uitbreiding en beheer van de hoofdstedelijke riolering. Wethouder Udo Kock (D66, Water) trekt tot 2022 ruim een half miljard euro uit voor het 4.100 km lange rioolnetwerk. Het geld is onder meer bestemd voor het vervangen van bijna 40 km riool per jaar, een grote schoonmaak en uitbreiding van het netwerk. Daarnaast onderzoekt de wethouder de mogelijkheden om de rioolheffing eerlijker te verdelen onder de gebruikers. Om ervoor te zorgen dat ook het hemelwater goed en snel afgevoerd kan worden, gaat de gemeente ons programma Rainproof versneld invoeren.

Wethouder Kock: “Het Amsterdamse rioolnetwerk functioneert goed. Om dat zo te houden, moeten we nu investeren en maatregelen nemen, zodat dat ook in de toekomst zo blijft. We hebben maar liefst 4.100 kilometer aan rioolbuizen onder de stad lopen. De druk op dat rioolstelsel neemt de komende jaren nog meer toe. Niet alleen omdat de stad blijft groeien, maar ook omdat er steeds zwaardere buien komen. Met het Rioleringsplan 2016-2021 zorgen we ervoor dat Amsterdam waterbestendig is en blijft.”

In nieuwbouwwijken in Amsterdam moet de komende tijd nieuwe riolering worden aangelegd. Ook pakt de gemeente structurele wateroverlast in de Rivierenbuurt en Betondorp aan. Het tarief voor de rioolheffing stijgt de komend jaren om deze noodzakelijke maatregelen te kunnen betalen. Het Amsterdamse tarief zit zo’n 15% onder het gemiddelde in Noord-Holland en de andere grote steden.

Bekijk het filmpje van At5 over de start van werkzaamheden in betondorp.

rioolwerkzaamheden Betondorp van start