Gestart met de bouw van groene KlimaatKubus

Gepubliseerd op:
23 augustus 2019

Op het Osdorpplein in Amsterdam bouwt Van der Tol momenteel een zogenoemde KlimaatKubus met veel groen en wateropvangmogelijkheden. De komende twee jaar wordt onderzocht wat het effect hiervan is op de temperatuurbeleving van passanten.

Klimaatadaptieve inrichting

De KlimaatKubus is een groene plek met bankjes waar passanten op zomerse dagen in de schaduw kunnen zitten. Wanneer het regent kunnen ze zien hoe het water dat op het dak van het naburige theater de Meervaart valt, in regentanks stroomt. Gemeente Amsterdam wil hiermee passanten laten ervaren welk effect groen heeft wanneer de temperaturen in de stad oplopen. Daarnaast maakt ze inzichtelijk hoe je regenwater kunt inzetten voor het groen.

Twee jaar onderzoek

Momenteel bouwt Van der Tol de KlimaatKubus, eind augustus moet hij klaar zijn. De kubus blijft twee jaar staan op het Osdorpplein. In die periode doet de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoek. Ze meten het effect van de planten op de temperatuur in de KlimaatKubus. Ook de hoeveelheid regen die wordt opgevangen brengen ze in kaart. Daarnaast vragen ze gebruikers van de kubus naar hun ervaringen, temperatuurbeleving en het gebruik van de kubus.

De KlimaatKubus is een idee van de gemeente Amsterdam en het theater- en congrescentrum de Meervaart. Hij wordt mede mogelijk gemaakt NL Greenlabel en Amsterdam Rainproof.

Van der Tol bouwt Klimaatkubus