Grote opkomst en relevante discussies tijdens online bijeenkomst Groene Huisvesters

Gepubliseerd op:
16 maart 2021

Groene Huisvesters is een samenwerking tussen woningbouwcorporaties en andere partijen gericht op het versnellen van de verduurzaming van bestaande woningbouw. Hiervoor organiseren zij verschillende bijeenkomsten. Op 17 februari stond de bijeenkomst Regenwateropvang op eigen terrein op de agenda. De opkomst vanuit de corporaties was groot. Hoe kunnen woningbouwcorporaties bijdragen aan een groenere leefomgeving die beter in staat is om regenwater op te vangen en hitte te temperen? Kortom, hoe kunnen wij als woningbouwcorporaties aan de slag én ondervinden we minder overlast van het extremer weer. Hoe organiseer je het zo dat dit voor bewoners en corporatie een win-win situatie is? Hoe kan je als corporatie regenwater opvangen op eigen terrein en met wie kan je samenwerken?

Programma

Deze vragen zijn vanuit verschillende invalhoeken besproken. Er is aandachtig en met veel interesse geluisterd. Ook was er ruimte voor vragen en kon men van gedachten wisselen. Daniel Goedbloed, programmamanager van Rainproof Amsterdam, vertelde over de noodzaak van klimaatadaptatie en de problematiek in urgente gebieden zoals de Rivierenbuurt in Amsterdam. Hij ging in op de rol van de gemeente, Waternet en andere partners, bij het vinden van oplossingen.

Klimaatadaptieve binnentuin in de Rivierenbuurt

Vanuit woningcorporatie de Alliantie vertelde Esli Endlich, gebiedscoördinator in de Rivierenbuurt, hoe zij een klimaatadaptieve binnentuin hebben gerealiseerd in een groot regenwaterknelpunt in Amsterdam. De bewoners hebben hier nu een mooie groene binnentuin die water opvangt én die tevens dienst doet als ontmoetingsplek. Een binnentuin waarin gebruik en functie beide tot hun recht komen.

Esli Endlich, de Alliantie: “Ik kijk met veel plezier terug op de bijeenkomst. Er was veel belangstelling voor, dat heeft me blij verrast. De vraag naar goede praktijkvoorbeelden is groot.”

Francien van Dessel, van hoveniersbedrijf van der Tol belichtte de technische aspecten van hemelwaterberging. Zij vertelde hoe de regenwateropvang op eigen terrein in de binnentuin in de Rivierenbuurt is geregeld en wat de verschillende mogelijkheden zijn. De ECOstad van Van der Tol biedt groene oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

Voorbeelden van rainproof woningbouwcorporaties Amsterdam

De belangstelling voor goede praktijkvoorbeelden is groot. Dat is een goed teken. Woningcorporaties in Amsterdam hebben een groot deel van het vastgoed in de stad in hun bezit. Ze kunnen daarom veel doen om de stad Rainproof te maken. Bekijk de voorbeelden van projecten in de stad in samenwerking met woningbouwcorporaties.