Herinrichting schoolpleinen: 20 rainproof ontwerpen

Gepubliseerd op:
2 oktober 2018

Begin 2016 is de regeling ‘Amsterdamse Impuls schoolpleinen’ gestart, met als doel om beter bespeelbare, groene en regenbestendige schoolpleinen te realiseren. Dit biedt kansen voor de school, de kinderen, én de omgeving.

In Amsterdam krijgen dit jaar 20 scholen de mogelijkheid om een ontwerp in te dienen voor de (her)inrichting van hun schoolplein. De gemeente stelt subsidie beschikbaar om schoolpleinen zo in te richten dat kinderen uitgedaagd worden om te bewegen en te spelen. Uiteraard moet het schoolplein een veilige omgeving zijn én de pleinen worden regenbestendig ingericht. De Gemeente Amsterdam toets de ontwerpen. Na goedkeuring, kunnen de schoolbesturen in aanmerking komen voor een subsidie (tot 70.000 euro), voor de realisatie van het schoolplein.

Schoolbesturen moeten in hun ontwerp laten zien hoe ze het regenwater dat op het schoolplein valt afvoeren, opvangen en/of gebruiken. Regenbestendige maatregelen, die de scholen kunnen toepassen op het plein, zijn bijvoorbeeld creatieve waterspeelplekken, lager gelegen speelplekken waar het water tijdelijk opgeborgen wordt met bijvoorbeeld een bruggetje voor de kinderen, watertonnen of een waterdoorlatende ondergrond. De voorlopige schets kunnen de ontwerpers van de schoolpleinen voorleggen aan een expertteam. In dit team zitten ook rainproof collega’s. Eind december moet het definitieve ontwerp van het schoolplein worden ingediend.
schoolplein_laterna_magica

Rainproof schoolplein

Veel schoolpleinen zijn flink versteend waardoor er na hevige regenbuien wateroverlast kan ontstaan. Het water kan niet goed weg waardoor de kinderen na een regenbui weinig mogelijkheid tot spelen hebben. Ook zijn er schoolpleinen die hoger liggen dan de rest van de omgeving. Een grote hoeveelheid regenwater stroom hierdoor de rest van de wijk in, met alle gevolgen van dien. Door regenwater op te vangen op het plein, bijvoorbeeld door het water af te voeren in een lager gelegen groene strook, draagt de school bij aan een rainproof omgeving.

De Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Meer weten over de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen? Download ‘beleidskader Amsterdamse Impuls Schoolpleinen‘. Of ga naar de website van de gemeente Amsterdam voor meer informatie over duurzame scholen.