Het regent schade

Gepubliseerd op:
14 december 2015

De wolkbreuk van 28 juli 2014 staat op plaats vier van de grootste schadedagen van de afgelopen 15 jaar, volgens het Verbond van Verzekeraars. Op deze natte zomerdag viel zoveel regen dat er voor bijna 70 miljoen euro schade optrad aan particuliere woonhuizen. De top drie schadedagen bestaat uit stormen. Storm Kyrill van 18 januari 2007 voert met ruwweg 170 miljoen euro de lijst aan. 

De laatste publicatie van ‘verzekerd van cijfers’ van het Verbond van verzekeraars geeft inzicht in de 15 grootste schadedagen aan particuliere huizen tussen het jaar 2000 en 2014.

Lees het rapport ‘Verzekerd van Cijfers

Opvallend is dat 12 van de 15 grootste schadedagen aan particuliere huizen in meer of mindere mate gerelateerd kan worden aan klimaat. Het centrum voor verzekeringsstatistiek heeft berekend in hoeverre de klimaatscenario’s van het KNMI (2014) doorwerken in de schadelast op particuliere opstal – en inboedelverzekeringen. Hieruit blijkt dat stormen, hagel en (extreme) regen voor de meeste weer-gerelateerde schade zorgen en dat zonder maatregelen de neerslagschade in het meest ongunstige klimaatscenario met maar liefst 139 procent zal stijgen. 

Lees het rapport ‘Klimaatverandering & schadelast