Hoe om te gaan met extreme regenbuien

Gepubliseerd op:
14 juni 2015

Elgard van Leeuwen (strategisch adviseur Deltares), Ronald Wentink (adviseur watermanagement Tauw), Hugo Gastkemper (directeur stichting RIONED) en Daniel Goedbloed (Amsterdam Rainproof) kijken in het vakblad Stedelijk Interieur #2 2015 samen naar de dilemma’s rondom regenwatermanagement en werpen een praktische blik op de waterstad van de toekomst. 

De centrale vraag in dit artikel: Hoe om te gaan met extreme regenbuien?

Oplossingen hiervoor zijn niet eenduidig en vragen om maatwerk en acceptatie, betere inrichting met groen, verharding & basins, betere voorspellingen met 3D-modellen en allianties van betrokken partijen.

Lees het hele artikel ‘Binnenstad van de toekomst’
©Jeroen Bruinenberg: vakblad Stedelijk Interieur van Elba-Rec