Impactproject Rainproof geselecteerd

Gepubliseerd op:
8 juli 2015

Het project ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’  waarbij de Achmea, WaternetTU Delft en Amsterdam Rainproof samenwerken, is geselecteerd als impactproject van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie! Dat werd bekend gemaakt in de nieuwsbrief Ruimtelijke Adaptatie en met een nieuwsbericht op de website. Deze samenwerking heeft als doel om beter inzicht te krijgen in de manier waarop verzekeraars, vastgoedeigenaren en gemeentes gezamenlijk kunnen anticiperen op een wolkbreuk om waterschade te voorkomen en woongenot te vergroten.

Vanuit een bestaande casus, een door een wolkbreuk getroffen gebied – De Baarsjes, Amsterdam-West 28 juli 2014, wordt er gewerkt aan o.a. een lijst met mogelijke prikkels en handelingsperspectieven voor verzekeraars, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeentes om gezamenlijk tot regenbestendig handelen te kunnen komen. Daarnaast wordt er door onder andere interviews met bewoners inzicht verkregen in de daadwerkelijk geleden schade als gevolg van extreme neerslag. Niet alle geleden schade lijkt geclaimd te worden. Dus hoe groot is die schade eigenlijk?

Dat het project is geselecteerd is een afspiegeling van de landelijke vraag naar – en aandacht voor het onderwerp: door heel Nederland heen zien gemeenten, waterschappen, oprganisaties en verzekeraars kansen zonder er een concrete invulling aan te kunnen geven.  

Daarnaast zijn er nog vier andere projecten geselecteerd

  1. Proeftuin Klimaatblok Agniesebuurt/Zomerhofkwartier in Rotterdam
  2. Adaptatieagenda voor het buitendijks gebied van Dordrecht en Rotterdam
  3. Differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve gebouwen
  4. Robuust watersysteem in Zeeuws-Vlaanderen

Vanuit het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie krijgen de impactprojecten ondersteuning in de vorm van advies-, ontwerp- of rekencapaciteit ter waarde van maximaal € 25.000,- (incl. BTW).