Infiltratieproef Argonautenstraat

Gepubliseerd op:
10 maart 2016

Waternet heeft de werking van de Infiltratiestrook  in de Argonautenstraat getest. Medewerkers van Waternet hebben de straat tijdelijk onder water gezet, door gecontroleerd uit de aanwezige brandkranen water op straat te laten stromen. Ze bootsten diverse type regenbuien na, door de kraan volgens een vooraf berekende hoeveelheid water open te draaien. Met de proef onderzoekt Waternet het functioneren van de infiltratiestrook  en het effect op water-op-straat bij diverse type buien. Daarnaast onderzoeken ze de gevolgen op de grondwaterhuishouding.

Vervuiling

De  infiltratiestrook is een gezamenlijk project van Waternet en het stadsdeel Zuid en is vorig jaar zomer aangelegd. Na het plaatsen van de infiltratiestrook is deze deels vervuild geraakt. Waternet was hiervan op de hoogte. Toch ging de proef door, om juist inzicht te krijgen in het functioneren van een, voor een deel vervuilde, infiltratiestrook. Met deze informatie kan Waternet bijvoorbeeld een bijpassend onderhoudsplan adviseren. De eerstvolgende keer wanneer de proef weer uitgevoerd zal gaan worden, zal de infiltratiestrook gereinigd zijn. 

Evaluatie en Monitoring

Dit type infiltratiestrook  in combinatie met een DIT riool is voor het eerst geplaatst in  Nederland, het betreft dus een pilot. Waternet krijgt veel informatie uit de eerste proef.  De eerste proef was zeer nuttig en zal snel worden geëvalueerd. Waternet gaat de komende 5 jaar deze proef jaarlijks uitvoeren. 

compilatie-proef-argonautenstraat

Lees meer over het project Granudrain in de Argonautenstraat