Intentieverklaring Amsterdam Rainproof

Gepubliseerd op:
10 oktober 2014

Donderdag 9 oktober 2014 was het Festival Ruimtelijke Adaptatie. Ruim 90 maatschappelijke partijen en individuele overheden hebben daar een intentieverklaring getekend waarin zij afspreken aan de gang te gaan met het klimaatbestendig maken en waterrobuust inrichten van stedelijke gebieden.

Intentieverklaring Amsterdam Rainproof

Tijdens het festival werden daarnaast nog 10 lokale of regionale intenties getekend. Eén daarvan, die veel aandacht trok, was Amsterdam Rainproof. Liefst 29 partijen onderschreven daarin de intentie om een actieve rol te pakken in Amsterdam Rainproof vanuit hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Dit bijzondere netwerk wil er samen voor zorgen dat Rainproof vanzelfsprekend wordt voor zoveel mogelijk Amsterdammers.