Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie live

Gepubliseerd op:
23 september 2014

Onlangs is het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie live gegaan! Vanuit het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (Deltaprogramma) en Kennis voor Klimaat is door Stichting CAS (Climate Adaptation Services) het kennisportaal ontwikkeld.

Op dit kennisportaal wordt kennis op het gebied van, en hulpmiddelen om waterrobuust en klimaatbestendig te kunnen inrichten aangeboden. Hier vindt je onder andere de Handreiking Ruimtelijke Adaptatie, diverse middelen en tools, landelijke praktijkvoorbeelden, nieuwsberichten en een kennis bibliotheek! 

Amsterdam Rainproof heeft actief meegeholpen aan het ontwikkelen van de tool Handboek Meekoppelen , en in het bijzonder aan het Meekoppelmetrospel. Ook was Amsterdam Rainproof actief in het voorbeeldproject ‘De Rivierenbuurt’.