Klimaatbestendige steden op Prinsjesdag

Gepubliseerd op:
16 september 2014

Vandaag is het de derde dinsdag in september: Prinsjesdag dus! Het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen zijn gepresenteerd. Een voor Amsterdam Rainproof belangrijke richtlijn van het Deltaprogramma is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.  

Het deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering dat valt onder de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is gericht op de inrichting van klimaatbestendige steden. De overheden hebben hiermee de ambitie om vanaf 2020 klimaatadaptief te handelen. Het doel is dat in 2050 al het stedelijk gebied in Nederland bestand is tegen droogte, wateroverlast en hitte.