Klimaateffectatlas, het klimaat in beeld

Gepubliseerd op:
4 februari 2019

Hete zomers en natte winters. Het klimaat verandert. Bovendien stijgt de zeespiegel. Naast de verandering van het ‘gemiddelde klimaat’ nemen ook de extremen toe met hevigere neerslag en extreme droogte en hitte. Het is belangrijk om nu al maatregelen te nemen voor het klimaat van de toekomst. Om meer inzicht te krijgen in wat ons te wachten staat is de landelijke Klimaateffectatlas ontwikkeld door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit landelijke programma van de overheid kijkt samen met gemeenten hoe we kunnen omgaan met weersextremen.

Kaarten met specifieke klimaateffecten

De atlas geeft ons een beeld van de effecten van het klimaat én vergelijkt het heden met de toekomst, in 2050. Per thema worden de kwetsbare gebieden op een kaart in beeld gebracht. Bekijk per gebied wat het betekent als er een overstromingen is. Of wat er gebeurt bij wateroverlast. Wat voor effect heeft langdurige droogte op een gebied? Of hitte? Voor ieder thema zijn in de Klimaateffectatlas diverse kaartlagen beschikbaar met specifieke effecten op de omgeving. Bekijk hoe de Klimaateffectatlas werkt in onderstaande animatie.

Wateroverlast

Wat gebeurt er in Nederland na een hoosbui? Tot hoe hoog komt het water in jouw buurt? En bovenal woon je in een kritiek gebied? Het kaartverhaal: wateroverlast neemt je stap voor stap mee en geeft je uitleg over de effecten van wateroverlast. Zoek op jouw gebied en bekijk wat de gevolgen zijn voor jou! 

In Amsterdam hebben we een veel gedetailleerdere kaart gemaakt, met een geavanceerd model. Een zogenaamde regenwaterknelpuntenkaart. Hierin kunnen we zien wat de gevolgen zijn van een flinke hoosbui. Waar komt het water te hoog te staan. Waar kan er schade en overlast ontstaan? Nu we dit inzichtelijk hebben, moeten we ook aan de slag!

Daarom gaan we samen met onze partners in de stad aan de slag om de regen op te vangen, daar waar het valt. Elke druppel telt!