Klimaatsignaal’21: hoe staat het ervoor met het klimaat in Nederland?

Gepubliseerd op:
26 oktober 2021

Het KNMI heeft de nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal’21. Dit signaal laat duidelijk zien hoe belangrijk én urgent het is, om bij alle werkzaamheden die we doen in de stad rekening houden met de steeds groter wordende weersextremen. Extreme regen, langdurige droogte of hitte. Als we niets doen is de kans op schade door deze extremen erg groot. En schade achteraf repareren is vele malen kostbaarder, als we het vergelijken met de te treffen maatregelen.

Het KNMI Klimaatsignaal’21 is gebaseerd op het laatste IPCC rapport – dat in augustus 2021 is verschenen – en eigen onderzoek van het KNMI. Een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk.

Wat betekent dit voor de stad Amsterdam?

In steden is het meestal al warmer dan in de landelijke omgeving. Door de opwarming van de aarde wordt het in steden nog warmer! Daarnaast vormen extreme neerslag en droogte een steeds grotere uitdaging voor een stad als Amsterdam. Deze verandering is nu al gaande en merkbaar. We hebben lange en extreem droge zomers gehad in 2019 en 2020 en flinke wateroverlast dankzij hoosbuien.
Dit heeft effect op ons allemaal. De noodzaak om Amsterdam zo goed mogelijk voor te bereiden op klimaatverandering is dan ook groot én de urgentie hoog.

Amsterdam Rainproof

Vanuit Amsterdam Rainproof werken wij al enkele jaren samen met het waterschap, de gemeente, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke initiatieven én uiteraard de Amsterdammers aan een rainproof Amsterdam. Dat wil zeggen: de stad weerbaar maken tegen extreme buien, hitte, droogte en overstroming. Zo ook in de nieuwe buurt ‘Kortvoort Mi Oso’ in Amsterdam zuidoost. Hier zijn verschillende rainproof maatregelen toegepast om de buurt zo toekomstbestendig mogelijk te maken. De woningen staan hier 30 centimeter hoger dan het straatniveau, zodat de kruipruimtes droog blijven. De buurt heeft namelijk een hoge grondwaterstand. Een verhoogde drempel houdt eventueel regenwater op straat buiten. De regenpijpen van de daken van de woningen zijn afgekoppeld, het water stroomt direct richting wadi’s. Dit zijn verlaagde plantvakken waarin regenwater tijdelijk kan worden opgevangen alvorens het in de grond infiltreert. Hierdoor wordt het riool ontlast tijdens een hevige regenbui.

Er zijn veel maatregelen op het gebied van hitte, droogte en regenbestendigheid, die vandaag nog genomen kunnen worden om de effecten van klimaatverandering voor te zijn. Klein en groot. In openbare ruimte én in eigen omgeving. Elke druppel telt!