Krachten bundelen

Gepubliseerd op:
9 november 2018

Wat een groot nieuws! Maar liefst drie Rainproof partners hebben hun handen ineen geslagen en zijn gekomen tot een nieuw samenwerkingsverband. Samen gaan zij, met Wavin, onder de naam Mijn Stad Klimaatbestendig verder, met als doel de gemeenten, bedrijven en projectontwikkelaars te ontzorgen. Wij wensen deze partijen natuurlijk veel succes met deze mooie, nieuwe ontwikkeling!

In toenemende mate worden gemeenten, bedrijven en projectontwikkelaars gedwongen rekening te houden met de gevolgen van het steeds extremer wordende klimaat, waaronder wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. Het nieuwe initiatief ‘Mijn Stad Klimaatbestendig’ (MSK) van Mijn Waterfabriek, Wavin, Donkergroen en Van Gelder biedt ontwikkelaars een volledige ondersteuning bij de (her)inrichting van klimaatbestendige water- en groensystemen in de stad of bij een project.

Bundeling van expertises

Volgens Johan Bel, eigenaar van Mijn Waterfabriek, is MSK “dankzij de unieke, integrale werkmethode van de samenwerkingspartners in staat om het gehele vakgebied van stedelijk water en groenvoorzieningen te overzien. Er wordt voortdurend gebruik gemaakt van de gebundelde kennis, ervaring en innovatieve technieken, waardoor we professionele klimaatbestendige water- en groensystemen kunnen leveren, op publiek én privaat terrein.”

Of het nu gaat om de ontwikkeling van visie, de engineering van een systeem of de uitvoering van een project: het is het gezamenlijke doel van de partners om elk(e) stad/project klimaatbestendig, veilig, gezond en duurzaam te maken.

Samenwerking nu belangrijker dan ooit

Elk van de afzonderlijke partners Mijn Waterfabriek, Wavin, Donkergroen en Van Gelder heeft in eerdere projecten al eens samengewerkt met een van de andere. Deze samenwerkingen bevielen zo goed, dat men zich afvroeg of hier geen vastere vorm aan gegeven kon worden. “Doordat we elkaar zo goed aanvullen en goed op elkaar ingespeeld zijn, kunnen we gemeenten, bedrijven en projectontwikkelaars nu echt volledig ontzorgen”, aldus Bel.