Naast droge voeten ook koele koppen

Gepubliseerd op:
10 mei 2021

Hoe maken we Amsterdam weerbaar tegen klimaatverandering? In Amsterdam wordt de impact van klimaatverandering steeds beter voelbaar. De stad weerbaar maken tegen extreme buien, hitte, droogte en overstroming vergt actie op veel verschillende terreinen én van ons allemaal. Het vergt actie van zowel overheid, bedrijven én inwoners.

In de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie maken gemeente Amsterdam en waterschappen concreet wat er de komende periode op de agenda staat om Amsterdam beter aan te passen aan het veranderende en extreme weer. Ook staan hierin voorbeelden hoe we dit gezamenlijk aan kunnen pakken. De “Uitvoering” gaat daarbij zowel om concrete projecten als invulling geven aan processen en beleidsvoering.

Uitbouwen van Amsterdam Rainproof

Een ambitie die past bij de ontwikkeling van de netwerkaanpak van Amsterdam Rainproof. De thema’s hitte, droogte en beperken van de gevolgen van overstroming gaan een grotere rol spelen. Gelukkig zijn al veel partijen uit het netwerk breder actief op deze thema’s. Deze thema’s zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kijk maar naar (blauw)groene daken. Dit zijn daken die regenwater tijdelijk vasthouden om te gebruiken in tijden van droogte. De groene én waterbuffer zorgen er tegelijkertijd voor dat de omgevingstemperatuur minder hoog oploopt tijdens hete zomers. Tegels vervangen voor planten en bomen is ook een mooi voorbeeld. Iets wat ook goed in eigen achtertuin toegepast kan worden. Minder tegels zorgen ervoor dat het water beter weg kan lopen. Steen houdt warmte vast en straalt dit uit. Meer groen zorgt dus ook voor een meer constante en aangename temperatuur.

Meer informatie uitvoeringsagenda: Amsterdam wapent zich tegen klimaatverandering.