Natuur- en Milieueducatie (NME) Fonds 2020 open voor aanvragen

Gepubliseerd op:
1 maart 2021

Jaarlijks stelt de gemeente Amsterdam een bedrag beschikbaar voor het ondersteunen van initiatieven voor natuur en duurzaamheid educatie. Heb je een goed idee of een project en zoek je een financiële impuls? Dan kan je in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het NME Fonds 2021. Dit jaar is er € 20.000 beschikbaar om de duurzame initiatieven te ondersteunen in Amsterdam.

Wat is het NME Fonds Amsterdam

Het NME Fonds is een fonds dat de gemeente Amsterdam beschikbaar stelt om natuur en duurzaamheidseducatie te stimuleren in Amsterdam. Zowel bewonersgroepen werkzaam in natuur en duurzaamheid, als projecten van stichtingen en verenigingen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het NME Fonds.

Wat doet het NME Fonds

Het NME Fonds ondersteunt initiatieven voor natuur- en duurzaamheid educatie binnen metropool Amsterdam. Het fonds is ter beschikking gesteld door de gemeente Amsterdam. ANMEC verzorgt de uitvoering van het fonds. Indicatief is er jaarlijks € 20.000 beschikbaar om initiatieven financieel te ondersteunen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Aanvragen kunnen worden gedaan door bewonersgroepen als wel stichtingen en verenigingen binnen het metropool Amsterdam. We vinden het belangrijk dat aanvragers samenwerken met andere instellingen en educatie als uitgangspunt hebben. Ook is er sprake van een maatschappelijke behoefte.

Hulp nodig bij aanvraag?

Heb je een goed idee? Of een project voor educatie op het gebied van natuur en duurzaamheid in jouw omgeving? Onze partners bij ANMEC kunnen je helpen met de aanvraag. Nog tot 1 april is het mogelijk om jouw idee bij ANMEC te toetsen. Natuurlijk kun je ook direct een aanvraag indienen bij het NME Fonds.