Nieuwe cursussen klimaatadaptatie

Gepubliseerd op:
24 februari 2015
Hoe bepaal ik de effecten van klimaatverandering op regionaal of op lokaal niveau? In welke mate kunnen we anticiperen op klimaatverandering? Welke maatregelen kunnen we nemen en hoe weeg ik die af? Hoe kunnen deze maatregelen voldoende bestuurlijke en maatschappelijk steun krijgen?
  
Deze vragen staan centraal in twee nieuwe cursussen over klimaatadaptatie: een online cursus, ontwikkeld door de Open Universiteit/ Kennis voor Klimaat, en een cursus en leergang, ontwikkeld door de Natuurlijke Alliantie. De lesprogramma’s zijn ontwikkeld op basis van de laatste kennis over klimaatadaptatie, onder andere uit Kennis voor Klimaat (Climate Proof Cities) en op basis van ervaring die tot nu toe is opgedaan bij het toepassen van ruimtelijke adaptatie in de praktijk. Het materiaal wordt online en vrij beschikbaar gesteld.
De online cursus van de Open Universiteit/kennis voor klimaat heet ‘De ontwikkeling van lokale klimaatadaptatiestrategieën’ en zal zich richten op klimaatverandering in Nederland en implicaties voor het stedelijk gebied, maatregelen, afwegingen en omgaan met onzekerheden en leiderschap in het bestuur van adaptatie.
  
De online cursus, klimaatatelier en leergang van de Natuurlijke Alliantie heet ‘Bodem, water en groen als fundament voor klimaatadaptatie’ en richt zich op het analyseren van de effecten van klimaatverandering voor de omgeving en het bedenken van oplossingen hiervoor. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende praktijkcases en met verschillende tools. Deze cursussen zullen vrij beschikbaar worden gesteld, en op 15 april vindt de lancering plaats. 
  
Zie agenda item Lancering nieuwe cursussen klimaatadaptatie en bekijk onderstaand filmpje over klimaatadaptatie in de Watergraafsmeer.