Terugblik op het Normaal Amsterdams Klimaat

Gepubliseerd op:
29 juni 2018

Op donderdag 21 juni organiseerde Waternet tijdens het WeMakeTheCity festival het programma Normaal Amsterdams klimaat. Ruim zeventig vastgoedeigenaren, financierders, projectontwikkelaars, bouwers, overheden en pionierende initiatieven hebben samen de basis gezet voor het Normaal Amsterdams Klimaat.

Het begin van een nieuw samenwerkingsklimaat om als Metropool Regio Amsterdam voorbereid te zijn op de toekomstige extreme weersomstandigheden. Het programma startte in de ochtend met een boodschap van Nederlands Watergezant Henk Ovink over het belang van samenwerken om te werken aan de opgave van klimaatverandering. Het plenair programma richtte zich op het nieuwe normaal; de extreme weersomstandigheden, fysieke aanpassingen die nodig zijn en de manier waarop we moeten gaan samenwerken. Renze van Houten (Managing director Waternet) nam de groep mee in het nieuwe normale klimaat. Wat staat de Metropool Regio Amsterdam te wachten. Waarna vervolgens Cora-Yfke Sikkema (wethouder duurzaamheid Haarlem), Heleen Herbert (Heijmans), Martijn van Gelderen (BPD), Olaf Rutten (ABN Amro) en Joost Vos (Benthem & Crouwel architecten) met elkaar in gesprek gingen over welke fysieke aanpassingen er nodig zijn voor een klimaat bestendige regio. Voordat de groep zelf aan de slag ging gaf Matthijs Bouw een presentatie over nieuwe vormen van samenwerken aan de hand van zijn project the BIG U als onderdeel van Rebuild by Design.

Tijdens groep gesprekken ging panel en publiek aan de slag met wie en wat er nodig is om de Metropool Regio Amsterdam klimaatadaptief te maken binnen de thema’s nieuwbouw, bestaand vastgoed en vitaal en kwetsbare infrastructuur. Ook kwam Gerhard van den Top (Dijkgraaf) samen met Heleen Herbert en Martijn van Gelderen aan bod als afsluiting van de ochtend met een reflectie op de uitkomsten van de deelsessies. De gehele ochtend is visueel samengevat door Edwin Stoop.

NAK Lot Locher

De belangrijkste uitkomsten

• Deel kennis en know-how van klimaatadaptatie en klimaatadaptief bouwen (deel concrete voorbeelden, verhalen van pioniers, lokale kennis van een gebied en educatie voor specialisten)
• Maak van klimaatadaptatie de nieuwe norm(aal) (stel heldere kaders en uitgangspunten over klimaatadaptatie in de aanbesteding en geef ruimte voor creativiteit in de uitvraag voor herbestemming, bouwprojecten en gebiedsontwikkeling)
• Werk fundamenteel samen op een nieuwe en integrale wijze (creëer nieuwe vormen van governance, co-creatie by design en koppel het vraagstuk aan andere opgaves zoals de energietransitie)
• Investeer in voortrekkers en verbindende doeners (van gebiedsregiseurs tot actieve bewoners)
• Start met werken aan voorbeelden voor het nieuwe normaal (ga voorbij het experiment en creëer ruimte voor nieuwe manieren van werken)

Vervolg

De eerste stap van het Normaal Amsterdams Klimaat is gezet. Waternet gaat aan de slag met de uitkomsten in de lopende trajecten: Amsterdam Rainproof, Waternet klimaatadaptief, Metropoolregio Amsterdam (MRA) klimaatbestendig, Citydeal klimaatadaptatie, voorbereidingen voor nationale adaptatie dialoog en de nationale wet en regelgeving.