NWO onderzoekssubsidie naar Rainproof aanpak

Gepubliseerd op:
5 juli 2019

Onderzoekssubsidie gehonoreerd! Dr. Jannes Willems en dr. Jitske van Popering-Verkerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvangen subsidie voor hun onderzoeksproject Het nieuwe normaal: een interactieve routekaart voor het mainstreamen van stedelijke klimaatadaptatie.

De subsidie komt vanuit het NWO-kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future –  VerDuS. Dit onderzoek helpt overheden met het beter inbedden van platforms, als Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam, in hun organisatie om zo beter te anticiperen op klimaatverandering. Er zijn tal van maatregelen gerealiseerd samen met bewoners, woningbouwcorporaties en bedrijven om de stad klimaatbestendiger te maken. Maar wat maakt deze aanpak nu tot een succes? En via welke routes kan deze aanpak mainstream worden? Dat wordt nu wetenschappelijk onderzocht en dat is natuurlijk fantastisch nieuws.

Mainstream maken van stedelijke klimaatadaptie-aanpakken

In het onderzoeksproject wordt enerzijds teruggekeken naar de ontwikkeling van Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam. Wat leren we van deze platforms? Welke succesfactoren en barrières kunnen we hieruit afleiden? Anderzijds wordt vooruitgekeken door te onderzoeken hoe een succesvolle aanpak voor stedelijke klimaatadaptatie mainstream kan worden. Waar in eerste instantie een kleine kopgroep veel kan bereiken, vraagt het opgaan in reguliere beleidsprocessen om meer vastigheden die gebruikelijk zijn bij de overheid-gedreven aanpak van stedelijk waterbeheer.

Mainstreaming van de vernieuwende, uitnodigende werkwijze lijkt daardoor moeilijk te bereiken. Daarom zal de Erasmus Universiteit samen met praktijkpartners een interactieve routekaart ontwikkelen die bijdraagt aan het omzeilen en oplossen van mainstreaming-barrières. Deze routekaart kan vervolgens door gemeenten en waterbeheerders toegepast worden.

Willems en Van Popering starten in september 2019 en het onderzoek duurt één jaar. In het project werken onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw samen met de Gemeente Rotterdam en Waternet.