Onderzoek wijst uit: groen in Amsterdam is noodzakelijk!

Gepubliseerd op:
19 maart 2018

Groen in Amsterdam is niet alleen mooi en leuk; het is nu ook bewezen noodzakelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research. Hierin komt naar voren dat het stadsgroen in Amsterdam economisch soms meer waard is dan woningbouw. Het is voor toekomstige woningbouwplannen dus belangrijk om kritisch te kijken naar de gevolgen voor stadsgroen. In een drukke stad als Amsterdam is groen voor inwoners namelijk heel belangrijk. Wageningen Economic Research onderzocht verschillende cases om de waarde van het Amsterdamse stadsgroen te bepalen. Lees hieronder verder!

Rembrandtpark

Eén van de cases is ‘Rembrandtpark’. Hierbij gingen de onderzoekers uit van de bouw van negen extra woontorens, en de gevolgen daarvan voor het stadsgroen.   Conclusie is dat de waarde van het groen dat verloren zou gaan, zo groot is dat het de baten van de bouw van woontorens overstijgt. Het verlies aan groen heeft met name veel impact op het woongenot van de bewoners rond het Rembrandtpark. Denk hierbij aan een verloren baat van 18 miljoen euro. Een flink bedrag dus!

Volkstuinpark Nieuw Vredelust

Bij de case ‘Volkstuinpark Nieuw Vredelust’ verschilt het type baten van die van het Rembrandtpark. De totale baten van Nieuw Vredelust zijn dusdanig groter dan de kosten dat de netto baten ruim 1 miljoen euro bedragen. Vooral voedselproductie is met 1,2 miljoen euro een belangrijke batenpost. Echter, omdat uitzichtgroen in de huidige situatie ontbreekt, is de totale waarde aanzienlijk minder dan bij het Rembrandtpark. Voor de locatie Nieuw Vredelust is het daarmee minder waarschijnlijk dat de waarde van het groen hoger is dan die van eventuele woningbouw.

Groen in Amsterdam: niet alleen leuk, ook noodzakelijk

Alle onderzochte cases laten zien dat de waarde van groen in Amsterdam groot is. Reden hiervoor is dat in een drukbevolkte, intensief bezochte stad als Amsterdam groen extra gewaardeerd wordt. Voor de leefbaarheid van Amsterdam is groen naast mooi en leuk dus noodzakelijk! Het onderzoek adviseert de gemeente Amsterdam om de waarde van het groen mee te nemen in de afweging waar en  hoeveel woningen er worden gebouwd. Een positief advies voor Amsterdam Rainproof, omdat wij al jaren bezig zijn regenbestendigheid en groen te integreren in bouwplannen!

Het onderzoek is online inzichtelijk via deze link.