Rainproofing Amsterdam… Samen met de Amsterdammer

Gepubliseerd op:
31 januari 2020

Amsterdam Rainproof onderzoekt hoe we de bewoners van Amsterdam gerichter kunnen ondersteunen in het treffen van Rainproof-maatregelen. Draag bij aan het onderzoek en vul de enquête in!

Hoe faciliteren we bewoners in het regenbestendig maken van hun omgeving? 

Amsterdam Rainproof zet zich in voor een regenbestendige stad. Dat doen we door alle relevante partijen in de stad erbij te betrekken, waaronder bewoners. We merken een groeiende interesse onder bewoners om bij te dragen aan een rainproof Amsterdam. Want niemand wil natte voeten krijgen! Er is bij veel mensen wel nog de vraag hoe je dat kunt doen in je eigen, directe omgeving. Samen met bewoners wil Rainproof nu een stap verder komen door hen zo te faciliteren dat zij daadwerkelijk maatregelen kunnen treffen, op eigen terrein, om bij te dragen aan een rainproof Amsterdam.

Jouw inbreng in het onderzoek?

Als bezoeker van rainproof.nl horen we graag jouw mening over hoe bewoners te faciliteren en te voorzien van gericht advies over Rainproof. Hiervoor hebben wij een enquête opgesteld. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 5 à 10 minuten. De resultaten van de enquête worden gebruikt om een inschatting te maken waar de behoefte van bewoners ligt om bij te kunnen dragen aan een regenbestendige stad. Jouw bijdrage helpt het traineeproject enorm!

Naar de enquête!

Nationaal Watertraineeship

Het onderzoek wordt uitgevoerd door vier Nationaal Watertrainees: Douwe de Voogt, Waternet (Amsterdam Rainproof); Ricky Boogert, Waterschap Hollandse Delta; Lotte Kattenberg, Waternet; en Lara Rodenburg, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma van het Nationaal Watertraineeship duurt twee jaar. In die twee jaar werken de trainees vier dagen per week bij hun organisatie. Eén dag in de week krijgen ze trainingen, over bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en communicatie, of werken ze aan een project met andere Nationaal Watertrainees vanuit het hele land.