Opknapbeurt rainproof Betondorp van start

Gepubliseerd op:
10 november 2015

Maandag 9 november was het dan eindelijk zover. Samen met Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel mocht directielid van Waternet Renze van Houten de start van Fase 1 Betondorp openen.  De gecombineerde aanpak van de monumentale wijk in de Watergraafsmeer was na de uitreiking van de Peilstok 2014 al bekend, maar was onder andere door een rechtszaak flink vertraagd.

Werkzaamheden in 3 fases

Waternet heeft in 2014 al een transportriool met gemaal onder het plein de Brink geplaatst. Vanaf november starten de werkzaamheden in 3 gecombineerde fases waarmee heel Betondorp in het nieuw wordt gezet. Het gaat hierbij om het vervangen van de riolering, de drainage en delen van het drinkwaternet, waarbij de openbare ruimte rainproof wordt ingericht met Wadi’s, straatprofielen zonder kolken (putten voor riolering) en groenvoorzieningen.

Door de afstemming met de bewoners en de woningbouwcorporaties zal Betondorp niet alleen prettig zijn ingericht, maar  bestand zijn tegen extreme regenval. Op naar een rainproof Betondorp!

Van Gelder heeft speciaal voor de werkzaamheden in Betondorp een app met informatie, planning en foto’s gemaakt.

Rainproof Betondorp van start
©Edwin van Eis.
Rainproof Betondorp van start
©Edwin van Eis.