Nieuws park

Bezoek de expositie REGEN in Het Scheepvaartmuseum. Tot en met zondag 1 maart kun je in Het Scheepvaartmuseum de tentoonstelling REGEN zien. Laat je verrassen door de combinatie van film, fotografie, informatie en interactie.

Wateroverlast, een serieus probleem waar iedereen mee te maken kan krijgen.

Woon je in Amsterdam? Dan valt de laatste editie van de gemeentekrant van Amsterdam deze week op je deurmat. In deze editie staat een grote pagina over het programma Amsterdam Rainproof inclusief voorbeelden van maatregelen genomen in de verschillende stadsdelen.
De interactieve kaartensite van de gemeente Amsterdam heeft er een nieuwe kaart bij! Samen met de Gemeente Amsterdam is de Rainproof-knelpuntenkaart ontwikkeld.
Buurtbewoners Arnoud Hekkens en Lex de Jong dienden het maatschappelijk initiatief ´Project Gemaal Mercatorstraat’ in bij stadsdeel West. Een plan voor een nieuw ontwerp inclusief 'regenplein' voor de zuidwesthoek van het Erasmuspark.
Waternet en Liander gaan het Gemaal Mercator in het Erasmuspark restaureren en opknappen. Projectburo Gemaal Mercatorstraat ontfermt zich over de openbare ruimte rondom het gemaal.