Nieuws plein

De vernieuwde Brink, de centrale plek in Betondorp is klaar. Dit plein is nu Rainproof van boven (regenpijpen) én van onder (kratten)! Vrijdag 10 mei is de opening van de Brink feestelijk gevierd.
Begin 2016 is de regeling 'Amsterdamse Impuls schoolpleinen' gestart, met als doel om beter bespeelbare, groene en regenbestendige schoolpleinen te realiseren. Dit jaar krijgen 20 scholen de mogelijkheid om een ontwerp in te dienen voor de (her)inrichting van hun schoolplein.
Betondorp ligt in de Watergraafsmeer, een polder 5 meter beneden zeeniveau. Een grote uitdaging dus als het gaat om de verwerking van regenwater. Om Betondorp rainproof te maken is onder andere op het Harkplein, een waterbergende groenstrook (een wadi) aangelegd.
De AIS (Amsterdamse Impuls Schoolpleinen) heeft het subsidieplafond verhoogd voor 2017. Hierdoor kunnen twee keer zoveel schoolpleinen rainproof worden ingericht.

Het voorplein van De Mirandabad is rainproof ingericht. Voortaan kan elke bezoeker van De Mirandabad lezen hoe je droge voeten houdt op het voorplein. 

Laat het regenwater maar komen! Op 20 april openden Jeroen van Berkel en Luca van der Putten de vernieuwde entree van WOW Amsterdam. Sinds kort liggen hier de Rain(a)way tegels.

Het is zo ver! Voor de deur van hostel WOW Amsterdam liggen de eerste Amsterdamse rain(a)way tegels. Kom de vernieuwde entree bekijken bij de feestelijke opening op 20 april 2017.

Stadsdeel West heeft de primeur. Voor de deur van kunstenaarsbroedplaats en hostel WOW Amsterdam liggen vanaf deze week de eerste Amsterdamse rain(a)way tegels. Oftewel huidige bestrating eruit, Rain(a)Way tegels erin!
14 juli opende wethouder Litjens de ondergrondse fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein. Aan de noordzijde is een ondergrondse waterberging gebouwd waar 750 000 liter regenwater in past.