Prinsjesdag: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Gepubliseerd op:
19 september 2017

Vandaag, Prinsjesdag 2017, verscheen het Deltaprogramma 2018. Voor het eerst bevat dit programma ook een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Doel van dit deltaplan is om Nederland weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk moeten gezamenlijk aan de slag om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken.

We zijn bijzonder enthousiast over het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Een regenbestendige stad vraagt om een gezamenlijke, ruimtelijke aanpak en het Deltaprogramma ondersteunt de samenwerking die hiervoor nodig is.

Stresstest

Bij het Deltaplan hoort een actieplan met concrete acties en maatregelen. Eerste stap is om de gevolgen van klimaatverandering, wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen via stresstesten inzichtelijk te maken.

Waternet heeft voor Amsterdam in 2013 al een eerste stresstest voor wateroverlast uitgevoerd. Daaruit bleek dat Amsterdam kwetsbaar is voor extreme regenbuien. Om schade te voorkomen moeten zowel in de openbare ruimte als op privaat terrein maatregelen genomen worden.

Maatregelen tegen hoosbuien meenemen bij werkzaamheden

Vanuit het Deltaplan is er ook aandacht voor ‘meekoppelen’: bij aanpassingen en werkzaamheden in de stad houd je direct rekening met extreme regen. Dit kan op privaat terrein, bijvoorbeeld bij het vervangen van je dak, en in de openbare ruimte bij de herprofilering van een straat. Zo transformeren we gezamenlijk de stad geleidelijk in een regenbestendige stad waar we beter gebruikmaken van het regenwater.

Platform Samen klimaatbestendig

We kijken uit naar de komst van het Platform Samen klimaatbestendig. Een netwerk met als doel het delen van praktijkkennis tussen decentrale overheden zoals gemeenten en private professionals die lokaal en regionaal werken aan ruimtelijke adaptatie. Een prachtig initiatief, waar Rainproof graag aan bij blijft dragen. 

Samen op weg naar een klimaatbestendige stad. Elke druppel telt!

Download het Deltaplan via de website van Ruimtelijke Adaptatie