Bewoners gezocht

Gepubliseerd op:
16 juli 2018

Voor het toepassen van regenbestendige maatregelen is onze partner Natuur & Milieuteam Zuid, op zoek naar bewoners in deze wijk. Groen stemt immers vrolijk. Een groene straat geeft niet alleen een mooi beeld, het helpt ook om wateroverlast te voorkomen. Als er meer groen in de stad zou zijn kunnen we regenwater langer vasthouden en gebruiken om het groen te bewateren. Daarom gaat onze partner in 2018 samen met bewoners in Amsterdam Zuid, 5 rainproof maatregelen uitvoeren. De maatregelen die nu centraal staan zijn: de grindkoffer en het groene dak.

Help jij mee met het regenbestendig maken van Amsterdam Zuid?

Wij zijn op zoek naar:

• Een tuin voor een grindkoffer

Ben jij een bewoner van Amsterdam Zuid en heb jij een tuin? Onze partner Natuur en Milieuteam Zuid is op zoek naar bewoners met tuin om een grindkoffer te plaatsen. Of mensen die een regenpijp hebben, bijvoorbeeld vlakbij een buurttuin die ze onderhouden.

Wat is nou eigenlijk een grindkoffer? En waarom is dat nou zo handig? Een grindkoffer is een kuil gevuld met grof grind. Dit geheel wordt bijeengehouden door bijvoorbeeld een worteldoek. Door de ruimte tussen het grind kan regenwater makkelijk in de bodem wegzakken. Je kan een regenpijp afkoppelen en het regenwater, in plaats van af te voeren naar het riool, gebruiken in de tuin om een win-win situatie te creëren. Koppel de regenpijp af en vang het water direct op in via deze grindkoffer.

• Een of meerdere daken om groen te maken

Heb jij een dak tot je beschikking? Groot of klein? Natuur & Milieuteam Zuid zoekt ook naar bewoners die een groen dak willen realiseren. Bewoners met elkaar in contact brengen en meerdere kleine oppervlakten vergroenen, behoort ook tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan een dak van een schuurtje, garage of bijvoorbeeld een volkstuinhuis.

Een groen dak is – het woord zegt het al – een dak dat bedekt is met begroeiing. Er zijn verschillende typen groene daken. Veel voorkomend zijn de daken begroeid met lage begroeiing zoals sedum of met gras. Deze daken zijn vooral bedoeld als isolatie. Deze dakan dragen bij aan een duurzame en gezonde stad door regenwater op te vangen en vertraagd af te voeren. Ook filtert de beplanting fijnstof uit de lucht en verbetert zo de luchtkwaliteit. Een ander voordeel is de isolerende werking. Beplante daken isoleren de woningen eronder, waardoor ze een lager energieverbruik en CO2-uitstoot realiseren en je in die woningen minder last hebt van zomerhitte en winterkou.

Project regenbestendig

In 2018 gaat partner NMT zuid vijf maatregelen onder de aandacht brengen die helpen dit probleem op te lossen. Als bewoner kan je namelijk tal van aanpassingen doen aan je woning of tuin en dit hoeft niet heel moeilijk of duur te zijn. Het gaat om de volgende rainproof maatregelen:
• Waterpasserende verharding aanleggen (je kunt nog een waterpasserende tegel bestellen!)
Een regenton aansluiten op een regenpijp
• Een waterberging in je tuin in de vorm van een grindkoffer
• Het plaatsen van een groen dak
• Het koppelen van een toilet aan een hemelwaterafvoer

Neem contact op

Vragen over de actie of het project ‘Regenbestendig’? Of wil je aan de slag. Neem dan contact op
met Anna Galenkamp
door te mailen of te bellen naar 06-20539406.