Rainproof als voorbeeld in NAS 2016

Gepubliseerd op:
6 december 2016

Op 2 december 2016 stemde de ministerraad – op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu – in met de Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) ‘Aanpassen met ambitie’. In nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven is in kaart gebracht hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering.

Ook zijn de risico’s benoemd waarvoor de komende jaren extra aandacht nodig is omdat ze grote gevolgen voor de samenleving kunnen hebben. De effecten van klimaatverandering voor Nederland moeten worden verkleind of ten minste beheersbaar blijven. Investeren in klimaatadaptatie is investeren in de toekomst van Nederland. Het versterken van de klimaatbestendigheid van Nederland is immers niet alleen noodzakelijk voor onze toekomstige veiligheid, maar ook voor ons welzijn en onze welvaart.

In 2017 zal op basis van de vastgestelde nationale klimaatadaptatiestrategie een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Dat gebeurt in nauwe samenhang met het Deltaprogramma, waarin alle plannen voor waterveiligheid en wateroverlast zijn opgenomen.

Amsterdam Rainproof als voorbeeld

In de Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 wordt Amsterdam Rainproof vernoemd als voorbeeld programma van klimaatadapatatie in samenwerking met de omgeving. Ook in de leaflet ‘Waterinnovaties in Nederland‘ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vind je ons programma terug als voorbeeld. 

Lees hier: