Rainproof in de Elsevier: ‘Slim tegen regen’

Gepubliseerd op:
6 november 2017

Deze week verscheen in de Elsevier een uitgebreid artikel over het regenbestendig maken van de stad. In het stuk ‘Slim tegen regen’ staat  Amsterdam Rainproof genoemd. Collega Daniël Goedbloed vertelt over waar wij in Amsterdam mee bezig zijn en legt uit waarom we moeten samenwerken om de stad bestand te maken tegen hoosbuien. Hieronder gaan we dieper op het artikel in.

Regenbestendigheid van de stad

Eindhoven, Berlijn, Kopenhagen en Amsterdam; allemaal steden die veel schade ondervonden door hevige regenval. Moderne steden bleken de afgelopen jaren kwetsbaar voor extreme regenval. In het artikel geeft waterexpert Frans van de Ven aan: “Deels hebben we die kwetsbaarheid zelf veroorzaakt.” Steden zijn volgebouwd met tegels en oude waterlopen zijn dichtgegooid. Gevolg hiervan is dat de kans op waterschade stijgt. Verzekeraars verwachten dan ook hogere schadeclaims. Van de Ven: ‘We moeten adapteren, ons aanpassen aan extreme regenval.’

Elke druppel telt; het belang van grote en kleine rainproof initiatieven

Rainproof initiatieven kunnen groot zijn, zoals het waterplein in Rotterdam. Een prachtig voorbeeld project. Nog belangrijker is om overal in de stad kleine rainproof maatregelen uit te voeren, zoals water vasthouden van bewoners met een regenton of geveltuin. Elke druppel telt, en daarom is het belangrijk dat we zowel op kleine als grote schaal nadenken over de regenbestendigheid van de stad. Elsevier geeft in het artikel veel voorbeelden van rainproof maatregelen die zijn gerealiseerd.

Samenwerking is essentieel

In het artikel wijst Daniël erop dat er behoefte is aan simpele oplossingen die op grote schaal zijn toe te passen, zoals meer groen. Hierbij is het belangrijk om te ontdekken op welke plekken maatregelen als waterlopen, waterbergingen en meer groen nodig zijn. Dit kan door middel van een computermodel. In Amsterdam is daar 3Di voor gebruikt. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat de Bellamystraat in Oud- West bij zware buien een soort badkuip is. Mogelijke oplossing: door drempels aan te leggen wordt water uit hoog gelegen straten naar de gracht geleid. Essentieel om dit te laten slagen is goede samenwerking en een lange termijn visie voor hoe je in de openbare ruimte omgaat met extremen buien en waar je regenwater een plek geeft. Een soort Rainproof oplossingen kaart voor elke buurt. Om deze kaarten op te stellen zitten we om de tafel met ambtenaren, ontwerpers en weg- en waterbeheerders die met een andere blik naar de stad kijken. Zij willen bijvoorbeeld een goede verkeersdoorstroming of onderhoudsarm groen. De kunst is om al die belangen te verzoenen!

Links naar het artikel

Het volledige artikel in de Elsevier is online op verschillende manieren te lezen: via de website van Elsevier of via Blendle. Voor beide kanalen is een betaald account vereist.