Rainproof onderdeel van nieuwe Agenda Duurzaamheid

Gepubliseerd op:
16 december 2014

Verduurzaming van onze hoofdstad moet in de versnelling vindt het Amsterdamse college. In 2020 moet er 20% minder energie worden verbruikt en de energie die nog nodig is moet 20% duurzamer zijn. ‘’Amsterdam groeit, en dus moeten we ervoor zorgen dat de stad sterker, leefbaarder en gezonder wordt. We nemen daarbij een voorbeeld aan de Amsterdammers en hun organisaties of bedrijven die al laten zien dat duurzaamheid zowel financieel als maatschappelijk loont’’ aldus wethouder Abdeluheb Choho. In de Agenda Duurzaamheid, die afgelopen dinsdag 16 december 20014 is vastgesteld door het college, zijn ambities, doelen en richtingen binnen 4 thema’s uitgewerkt.

  • Duurzame energie
  • Schone lucht
  • Circulaire economie
  • Klimaatbestendige stad

Daarnaast is het verduurzamen van de gemeentelijke bedrijfsvoering zelf een belangrijke ambitie. 

Om Amsterdam klimaatbestendiger te maken zijn technische oplossingen zoals grotere rioolbuizen en hogere dijken niet langer toereikend om overlast te beperken en veiligheid op peil te houden: een andere aanpak is nodig. Het stedelijke gebied moet zich op klimaatveranderingen aanpassen en meer als een ‘spons’ moeten gaan werken. De aanpak van Amsterdam Rainproof is opgenomen in de Agenda om de stad Amsterdam in de toekomst beter bestand te maken tegen extreme neerslag! 

Een aanpak om dit te kunnen realiseren is meer ruimte voor groen te creëren. Met de nieuwe Agenda Groen wordt er ingezet op Amsterdam economisch sterker maken, de leefbaarheid verbeteren en de drukte in de stad helpen spreiden. Het college trekt 20 miljoen euro uit om onder andere stadsparken te verbeteren, 20 nieuwe buurt parken aan te leggen of te verbeteren en 50.000 m2 groene daken te stimuleren. 

Lees meer over de Agenda Duurzaamheid, de Agenda Groen en de aanpak van Amsterdam Rainproof voor een regenbestendig Amsterdam.

Bekijk hier de volledige infographic Agenda Duuzaamheid en de infographic Agenda Groen

Agenda duurzaamheid Amsterdam

©Gemeente Amsterdam