Rainproof sessie met RVE Ruimte en Duurzaamheid

Gepubliseerd op:
24 april 2015

We organiseren regelmatig sessies met de bestuurscommissies. Een brede vertegenwoordiging is hierbij aanwezig, variërend van gebiedsmanager tot beheerder. Afgelopen week ontmoetten we de RVE Ruimte en Duurzaamheid in de Stadstimmertuin.

Tijdens deze sessie onderzoeken we samen de mogelijkheden van bijvoorbeeld het 3Di model. Hoe kan dit model ingezet worden om de bewustwording van het feit dat het vaker en harder regent te vergroten? Wat is nu precies het effect van een rainproof maatregel in een gebied?

Optimaal inzetten van de maatregelen-toolbox
De maatregelen toolbox van Rainproof is tijdens deze sessie ook onderwerp van gesprek. Samen kijken we naar de nu nog ontbrekende Amsterdamse tips en voorbeelden. De aanwezige groep heeft veel ervaringen met ontwerp en beheer van Amsterdam en levert daarom goede input om de ontbrekende onderdelen aan te vullen. Bij de sessie kwamen dan ook direct al wat Amsterdamse projecten naar voren, zoals de geplande granudrain in de Argonautenstraat.

De sessie werkt verhelderend en inspirerend voor zowel de RVE als Rainproof. Samen staan we sterk en kunnen we de we de toolbox lokaal specifiek maken met handige tips en ervaring. 

Heb je mooie voorbeelden, tips, projecten of ervaringen die je met rainproof wil delen? Neem dan contact met ons op.

input_sessie_rve_duurzaamheid
Input/lokale kennis tijdens de sessie