Rainproof in vakblad Tuin en Landschap

Gepubliseerd op:
11 februari 2015

Tuin en Landschap 5 staat geheel in het teken van de klimaatbestendige stad. Zo is er een artikel over het eerste waterplein in Rotterdam en over Rainproof Amsterdam. Ook veel aandacht voor klimaatbestendig sortiment en voor de vraag hoe je verstening in de stad kunt tegengaan.

Met het artikel ‘In Amsterdam telt elke druppel’ wordt de aanpak van Amsterdam Rainproof kort en bondig verteld door onze collega Lot. Van regenton, groen dak, wadi, open watergoot tot wateroverlastlandschapskaart: er zijn tal van oplossingen om overtollig regenwater beter te benutten. 

Als mooie voorbeelden hoe beter om te gaan met heftige buien worden de Tuin van Jan, het Polderdak en het project van Stichting Plantagelab aangedragen. Door verschillende organisaties zoals de VHG, Tuinbranche Nederland, Operatie Steenbreek en Groei & Bloei te betrekken bij Rainproof, bijvoorbeeld door het houden van focusgroepen, kunnen veel particulieren worden bereikt. 

Lees het artikel in de Tuin en Landschap