Rainproof in vakblad Water Governance

Gepubliseerd op:
10 januari 2017

De nieuwste uitgave van het vakblad Water Governance heeft het thema ‘klimaatbestendige stad’. Nederlandse gemeenten en waterschappen zien zich steeds vaker geconfronteerd met extreme buien en wateroverlast. Dat kan leiden tot materiële schade en beperkte bereikbaarheid. In het vakblad staan ook twee artikelen over Amsterdam Rainproof: de stadsbrede economische illustratie & het programma Amsterdam Rainproof – elke druppel telt.

Het programma Amsterdam Rainproof als casestudy

Amsterdam Rainproof betrekt iedereen die invloed heeft op de fysieke inrichting van de stad bij haar programma: van de gemeente tot de bewoner en van de woningcorporatie tot het tuincentrum. Drie van de teamleden (Daniël, Geertje & Irene) leggen in een groepsgesprek uit hoe zij dit doen en tegen welke obstakels zij aanlopen.

De stadsbrede economische illustratie Amsterdam

De illustratie geeft inzicht in de mogelijke schade bij een wolkbreuk en de effectiviteit, kosten en baten van regenbestendige maatregelen in Amsterdam. Het doel van de economische illustratie is om mensen die wonen en werken in Amsterdam in beweging te krijgen voor het meenemen van regenbestendige maatregelen bij al hun fysieke aanpassingen in de stad.  Dit artikel, geschreven door collega Lot Locher en Gert Dekker van Ambient, gaat in op de methodiek en aanpak van de economische illustratie in Amsterdam.

De stadsbrede economische illustratie
Effectiviteit oplossingsrichtingen per buurttype (concept).

Lees meer