Regenbestendig plein in Erasmuspark

Gepubliseerd op:
2 februari 2017

Buurtbewoners Arnoud Hekkens en Lex de Jong dienden in maart 2016 het maatschappelijk initiatief ´Project Gemaal Mercatorstraat’ in bij stadsdeel West. Een plan voor een nieuw ontwerp inclusief ‘regenplein’ voor de zuidwesthoek van het Erasmuspark. Het ontwerp voor de publieke ruimte is ontstaan door te luisteren naar de wensen en ideeën van omwonenden, buurtondernemers en gebruikers van het park (hondenbezitters, joggers en wandelaars). Zo is gebruik gemaakt van de gebiedskennis van de buurt en de bewoners. Deze aanpak staat bekend als ‘community design’. Eind februari 2017 start stadsdeel West met de uitvoering van het werk aan de straat. Waternet werkt samen met Liander nu al aan het gemaal.

Het gemaal aan de Mercatorstraat, op de hoek van de Jan van Galen en de Mercatorstraat, pompt dagelijks duizenden liters van ons afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Westpoort. Op verzoek van de initiatiefnemers knappen Waternet en Liander het nutsgebouwtje – een typisch Amsterdamse-Schoolmonument – op. Hekkens en de Jong zagen hierin de kans om ook de verwaarloosde openbare ruimte rondom het gemaal aan te pakken.

‘Regenplein West’

Het regenplein  – ‘Regenplein West’ – (295 m2 ) is op een hellend vlak aangelegd, als het ware glooiend van de straat naar de oevers van het Erasmuspark. Zo ontstaat een afschot en wordt overtollig regenwater direct afgevoerd naar de ringvaart nog voordat het de grond inzakt of het riool inloopt. Op dit prachtige “pleintje-in-de-polder” genieten parkbezoekers, wandelaars en joggers van het weidse uitzicht over de oevers en de grasweides van stadspolder Erasmuspark.  

Het uiteindelijke ontwerp voor de openbare ruimte is gemaakt door Buro Regen en Water.

Meer informatie: