Regenbestendige Gebiedsontwikkeling

Gepubliseerd op:
5 november 2019

Ruimte voor de Stad

Amsterdam groeit. De stad ontwikkelt zich in hoog tempo. De woningbouwopgave in en om Amsterdam is enorm! Tegelijkertijd hebben we steeds meer te maken met het veranderende klimaat, met extreme hoosbuien en langere periodes van hitte en droogte. Het stadsbestuur van Amsterdam heeft duidelijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen. Duurzaamheid is een standaard onderdeel van iedere nieuwe gronduitgifte of aanpassing van een bestaand erfpachtrecht. Een duurzame gebiedsontwikkeling zorgt voor meer kwaliteit en een toekomstbestendig plan. Het programma Duurzame Gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam heeft een nieuwe online handout gelanceerd waar het volledige duurzaamheidsbeleid van Amsterdam op te vinden is: duurzaamontwikkelen.amsterdam. Deze handout biedt het actuele overzicht van het Amsterdamse duurzaamheidsbeleid dat van toepassing is op ruimtelijke projecten.

Studies en publiek-private instrumenten

Hoe kunnen we bouwen we aan een klimaatbestendige stad? Kwetsbaarheden zien, kansen grijpen. Juist bij de (her)ontwikkeling van gebieden heeft Amsterdam de mogelijkheid keuzes te maken en te bouwen aan een toekomstbestendige stad. Door klimaatadaptatie als uitgangspunt te nemen bij nieuwe ontwikkelingen, maken we de gebieden klaar voor het klimaat van de toekomst. Hoe? Lees de handvatten in de thematische studie regenbestendige gebiedsontwikkeling of bekijk welk juridisch- of beleidsinstrument voor jou het meest passend is om in te zetten in het raamwerk en het beslisondersteunend model.

1. Thematische studie: regenbestendige gebiedsontwikkeling

Hoe beschermen we een stad die vaker geteisterd wordt door extreme neerslag? De gemeente heeft samen met Waternet opdracht gegeven voor de Thematische studie Regenbestendige gebiedsontwikkeling. Deze studie richt zich specifiek op extreme neerslag, het regenbestendig maken van nieuw te ontwikkelen gebieden.

Het rapport Regenbestendige Gebiedsontwikkeling, biedt alle betrokken bij gebiedsontwikkeling, van opdrachtgever, planeconoom, tenderschrijver, stedenbouwkundige, civieltechnisch projectleider, wateradviseur en jurist informatie en handvatten.

De thematische studie is opgebouwd uit drie delen:

Download de diverse onderdelen van de studie ‘Regenbestendige gebiedsontwikkeling’. Of neem contact op via info@rainproof.nl voor een printversie (in hogere resolutie). Ook kun je het gehele digitale rapport (de drie onderdelen samen met de gebiedsstudies en vervolgopgaven) via deze weg opvragen.

Ook zijn er themastudies gedaan naar de thema’s hitte, droogte en waterveiligheid. Deze zijn hier te vinden:

2. Borgen van klimaatadaptatie op privaat terrein

In Amsterdam bekijken Waternet en Gemeente Amsterdam in verschillende projecten hoe klimaatadaptatie meegenomen kan worden op privaat terrein. Hiervoor zetten zij een tiental publiek-private instrumenten voor klimaatbestendige nieuwbouw en bestaande bouwprojecten in. De ervaringen zijn uitgewerkt in een raamwerk en het beslisondersteunend model en bieden overzicht en versneld inzicht in welk instrument in welke situatie het meest passend is, en welke slimme combinaties met andere instrumenten en/of beleidsthema’s er mogelijk zijn.

Klimaatadaptatie borgen op privaat terrein: