Smart City Experience Lab

Gepubliseerd op:
22 december 2015

Amsterdam Rainproof staat in het Smart City Experience Lab. Het innovatieve lab heeft als doel om inwoners, bedrijven en steden te informeren over grootstedelijke oplossingen en vooral ook te laten zien wat er al gebeurt! Een stad als Amsterdam vraagt meer en meer om slimme oplossingen en Rainproof hoort daar zeker bij. 

Op het Marineterrein, waar ook het Europees Voorzitterschap wordt georganiseerd, worden bijzondere oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen op een interactieve manier getoond. Er vinden workshops en lezingen plaats om het Smart City concept te verdiepen en er wordt een web applicatie ontwikkeld voor de digitale ondersteuning. 

Experience Lab bezoeken?

Dat kan! Bezoek het Lab op het Marineterrein of woon één van de workshops of bijeenkomsten bij. 

Openingstijden:
Dinsdags: 12.00-17.00
Vrijdags: 09.00-16.00

Kijk hier voor meer bezoekersinformatie

Smart City Experience Lab Rainproof
Amsterdam Rainproof bij Smart City Experience Lab