Studiedag 'impact van extreme buien'

Gepubliseerd op:
10 juni 2014

Van elkaar leren en ervaringen uitwisselen over hoosbuien. Dat was het doel van de RIONED studiedag ‘impact van extreme buien’ op 5 juni 2014. Vele verschillende gastsprekers vertelden over  de verschillende kanten van wateroverlast.

Geert Lenderink (KNMI) opende met een uitgebreide uitleg over de nieuwe KNMI klimaatscenario’s voor Nederland. Duidelijk werd dat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten waardoor buien extremer zullen worden. De toename van extreme neerslag intensiteiten is zeer fors te noemen: tot wel 12% meer neerslag per graad Celsius temperatuurstijging. Zie ook het artikel klimaatscenario’s – extreme neerslag.

Vervolgens mocht onze Daniël Goedbloed de netwerkaanpak van Amsterdam Rainproof presenteren. Hierbij refereerde hij aan de enorme bui die in juli 2011 Kopenhagen heeft laten onderlopen met een miljard euro schade als gevolg.

‘’Een afwachtende instelling van Amsterdam op het voorkomen van schade door extreme neerslag is geen optie!’’

Professor Guus Stelling (3Di waterbeheer) gaf de zaal nog even ‘food for thought’ voor de pauze mee. In een interessant college over de basiswetten van behoud van massa en impuls legde hij uit hoe gedetailleerde rekenmodellen kunnen leiden tot betere simulaties van overstromingen.

Na de pauze deelden onder andere Hugo Gastkemper (RIONED), Durk Klopstra (HKV) en Kees Broks (STOWA) boodschappen over verantwoordelijkheden,  regionaal samenwerken en afwegingen van noodzakelijke maatregelen. 

Zelf waterschade voorkomen

De laatste spreker van de dag, Hans van den Broek, kwam met een ware eye-opener. Hij schetste de problematiek met wateroverlast vanuit zijn eigen perspectief: die van een inwoner. Zijn souterrain was een aantal keren ondergelopen na forse hoosbuien Eén keer zelfs met een schade van bijna €70.000 na een bui van 30mm in een half uur tijd! Voor hem was dit de druppel en hij besloot het heft in eigen hand te nemen. Om in de toekomst schade en overlast te voorkomen liet hij een waterkering voor de ingang van zijn souterrain bouwen. Bekijk hier zijn presentatie.

Het verhaal van deze bewoner zorgde voor veel ‘reuring’ in de zaal. Hoe kan het dat dit al een aantal keren is voorgekomen en wie is hiervoor verantwoordelijk? Hoezo is Hans nog niet eerder geholpen? Hoe dan ook, het praktijkvoorbeeld liet goed zien dat ook particulieren maatregelen kunnen treffen tegen wateroverlast. In dit geval helaas als reactie op negatieve ervaringen, dat wel.