Subsidie groene daken en gevels 2016 – 2018

Gepubliseerd op:
9 februari 2016

De gemeente Amsterdam stelt per 1 februari 2016 een subsidie beschikbaar voor groene daken en gevels in Amsterdam. Voor eind 2018 wil de Gemeente Amsterdam 50.000 m2 dak vergroenen. Om die reden is er per 1 februari voor inwoners, scholen en bedrijven in Amsterdam een subsidie regeling beschikbaar. De gemeente stelt tot eind 2018 per kwartaal 125.000 euro beschikbaar.

Voorwaarden subsidie

De subsidieregeling bestaat uit een bijdrage van 50% van de kosten tot een maximum van 30 euro per m2. Alleen platte daken groter dan 30 m2 komen in aanmerking voor een subsidie. Daarnaast wordt er specifiek gekeken naar de toegevoegde waarde van het project. Zo wegen zichtbaarheid, toegankelijkheid, waterberging en biodiversiteit mee als criteria. Het groene dak moet minstens 20 liter regenwater per m2 kunnen bergen. Wanneer het dak meer dan 30 liter water per m2 op kan slaan wordt de bijdrage van de gemeente verhoogd naar €50 per m2. Op deze manier worden dakeigenaren actief gestimuleerd om ook na te denken over bijvoorbeeld de waterberging van het dak.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden van de subsidie op de website van de gemeente: voorwaarden subsidie.

Aanvragen subsidie.

Eetbaar dak
Eetbaar dak B. ©De Dokters