Terugblik bewonersavond Bellamybuurt

Gepubliseerd op:
21 december 2016

Op dindsagavond 29 november vond de bijeenkomst ‘Rainproof Bellamybuurt’ plaats. Een enthousiaste groep van ongeveer 30 bewoners en experts van Waternet, Stadsdeel West en Amsterdam Rainproof gingen in dialoog over het thema wateroverlast en de benodigde maatregelen.

Experts aan het woord

De avond werd geopend met een drietal verschillende presentaties van experts die meer informatie en achtergrond gaven over waterhuishouding in de stad en de inrichting van openbare ruimte. Zo vertelde onze programmamanager Daniël Goedbloed over lokale waterproblematiek van de Bellamybuurt en gaf hij voorbeelden van mogelijke oplossingen en maatregelen die iedereen  – van overheid tot inwoner – kan nemen. Thomas Staverman van Waternet gaf informatie over de werking van het rioolstelsel in de Bellamybuurt. Peter Ulle – ontwerper openbare ruimte – sloot het gezamenlijke deel af met een presentatie over de plannen voor herinrichting van de Bellamybuurt die de komende tijd uitgevoerd gaat worden. 

Bewonersavond Bellamybuurt

Kennistafels

Na de presentaties gingen aanwezigen uiteen in kleinere groepen om aan verschillende ‘kennistafels’ met elkaar en de aanwezige experts in gesprek te gaan over groene daken (onder leiding van Maaike den Besten), polderriolering, herinrichting van de openbare ruimte, rainproof maatregelen rond tuin & gebouw en de knelpuntenkaart van de Bellamybuurt. 

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Duidelijk is dat alle aanwezige partijen een rol hebben bij het oplossen van de regenwaterproblematiek in deze buurt. Daar gaan we de komende tijd gezamenlijk mee verder.

Kennistafels Bellamybuurt