Terugblik Bewonersavond Bos en Lommer

Gepubliseerd op:
1 december 2015

Hoe kunnen we gezamenlijk Bos en Lommer regenbestendiger maken? Dit was het onderwerp op de bewonersavond ‘Bos en Lommer Rainproof’ van 18 november 2015. In een huiskamer setting bij Knowmads waren circa 20 mensen aanwezig, waaronder bewoners, buurtexperts en deskundigen van Amsterdam Rainproof en Waternet. 

bewonersavond bos en lommer

Na het welkom door Lex de Jong (Urban Boost) volgde een presentatie over het regenbestendig maken van de stad door Daniel Goedbloed, de programmamanager van Amsterdam Rainproof. Tijdens deze presentatie was er al veel ruimte voor discussie met bewoners over het rainproof inrichten van Bos en Lommer. Veel vragen gingen over natte binnentuinen, groene daken, verharde straten en gezamenlijk met bewoners de wateroverlast oppakken.  

Rondleiding PlantageLab

Aansluitend aan de presentaties gaf Luca van der Putten een rondleiding over het PlantageLab. Luca is mede-initiator van stichting PlantageLAB, een samenwerking tussen het Amsterdams Grafisch Atelier, Knowmads Business School en WOW-Amsterdam, een hostel in combinatie met ruimte voor jong creatief talent.  In de buitenruimten en op het dak experimenteert het PlantageLab met duurzame oplossingen, groenten, planten en wateropvangsystemen. Groenten kweken voor het restaurant van WOW en planten die inkt produceren voor gebruik bij het Amsterdams Grafisch Atelier (AGA). Erg inspirerend. Lees voor meer informatie het interview met Luca van der Putten ‘van regenvloed naar regen voedt’.Rondleiding PLantagelab

Projectburo Gemaal Mercatorstraat

Het Gemaal Mercatorstraat pompt dagelijks duizenden liters van ons afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Westpoort. Maar wat gaat er met de openbare ruimte rondom dit gemaal gebeuren? De initiatiefnemers van het projectburo waren aanwezig om samen met de buurtbewoners het eerst ontwerp te laten zien en te bespreken.  

Een wateroverlast kaart

Aan de muur hing een kaart met de resultaten van een modelsimulatie van een fictieve regenbui (100 millimeter in een uur). Een plattegrond met locaties waar het regenwater heen stroomt bij hevige regenval. Samen met de aanwezige bewoners werden de locaties vergeleken met daadwerkelijke overlast locaties in Bos en Lommer na een hevige regenbui. Het model kwam vrij goed overeen met de werkelijkheid. Deze input kunnen we goed gebruiken om het model te verbeteren. 

wateroverlastkaart_bolo_klein

Waar ‘lekt’ Bos en Lommer

Bewoners wezen op een plattegrond aan waar het in hun buurt of wijk precies ‘lekt’ of waar mooie voorbeelden zijn van het regenbestendig maken van een locatie. De belangrijkste kansen en locaties op een rijtje.

  • Gulden Winckelplantsoen. Badkuip, slechte afvoer van regenwater.
  • Wiltzanghlaan (1-5). Asfalt – slechte cq verkeerde afvoer aan de voorkant.
  • Admiraal de Ruyterweg. Veel kelders hebben wateroverlast bij hevige regenval.
  • Kruising Haarlemmerweg – Bos en Lommerweg. Staat daar al snel blank, ook met een relatieve kleine bui.
  • ING complex. Dit gebied wordt binnenkort ontwikkeld. Een kans om lokaal regenwater tijdelijk op te slaan.
  • Molenwerf. Er vindt momenteel een herinrichting plaats van dit gebied, onder andere worden tramsporen vervangen en verlegd. Wordt er bij deze herconstructie ook rekening gehouden met regenbestendige maatregelen?     
  • Algemeen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we een gezamenlijk groen/blauw dak krijgen in een VVE.
  • Bos en Lommerweg – Kijkduinstraat De tandarts die op deze hoek zit heeft al een paar keer last gehad van een ondergelopen souterrain.  

Follow-up

Helaas regende het precies bij aanvang van de bijeenkomst, waardoor de opkomst lager was dan verwacht. De avond is een goede manier om in een prettige sfeer informatie, kennis en ervaring uit te wisselen tussen buurtbewoners en water specialisten. Gezamenlijk maken we Bos en Lommer regenbestendig(er)!

Bos en Lommer Rainproof is een productie van UrbanBoost en werd mede mogelijk gemaakt door Amsterdam Rainproof, WaternetKnowmads Business SchoolHet PlantageLabProjectburo Gemaal MercatorstraatDesignArbeid