Terugblik Productinnovatiesessie

Gepubliseerd op:
12 oktober 2015

NL Greenlabel en Amsterdam Rainproof organiseerden samen een productinnovatiesessie op donderdag 1 oktober om met experts oplossingen te bedenken die overlast door regenwater verminderen. Hiervoor werden creatieven, afzetmarkten en productleveranciers in kleine groepen bij elkaar gezet om op een innovatieve manier gezamenlijk oplossingen te bedenken voor opvang van regenwater in de stad. Deze dag leverde aan de hand van de zes verschillende casussen (parkeerplaatsen, groene schoolpleinen, buurt-straten, semi-private binnentuinen, private tuinen, bomen in de publieke ruimte en DakLab/PlantageLab WOW) verschillende concrete oplossingen op. 

Bijvoorbeeld de Waterbank: een leuk bankje naast de geveltuin of voor op het balkon die tegelijk regenwater op kan vangen, zonder hier extra ruimte voor nodig te hebben. Of neem het idee van het voorzien van straatbomen van dakwater via een waterbering. Een zoutvreter moet er daarnaast voor zorgen dat de bomen ook gezond blijven in de winter. Voor groene schoolpleinen is mobiele water-, reken- en taaleducatie een oplossing. 

Vervolgens is het de bedoeling om de meest kansrijke producten door te laten ontwikkelen. Vanuit de resultaten kijken we naar de vervolgstappen en hoe dit aangepakt kan worden met het netwerk. 
Ook zijn we alweer bezig met het volgende evenement: de Rainproof Rave & Ride