Terugblik symposium 'Hoe regenbestendig zijn we?'

Gepubliseerd op:
25 oktober 2016

Op 7 oktober vond het symposium ‘Hoe regenbestendig zijn we?’ plaats in Amersfoort. Tijdens deze dag gingen diverse sprekers samen met de volledig gevulde zaal in op vragen als hoe te anticiperen op een wolkbreuk en hoe schade te beperken. 

Risicomanagement Cirkel

Dagvoorzitter Eljakim Koopman – collega van Waternet – opende het symposium met de zogenaamde Wolkbreuk Risicomanagement Cirkel. Deze cirkel vormde de rode draad van de dag: de opeenvolgende fasen van anticiperen en reageren op extreme regenval. 

Wolkbreuk Risicomanagement Cirkel

Delen van ervaringen

Daarna was het tijd voor het delen van ervaringen van verschillende sprekers. De heer Polman – bewoner en eigenaar van een pand in Utrecht – schetste de problematiek die wateroverlast met zich mee brengt. Wethouder de Groene van de gemeente Stichtse Vecht zoomde in op de ervaringen met crisismanagement op 28 juli 2014 toen het dorp Kockengen te maken had met extreme wateroverlast.

Het Verbond van Verzekeraars nam de aanwezigen mee in de wereld van verzekeraars: waterschade is onderdeel van de brede polis brandverzekering maar wat wil de verzekeraar nog verzekeren? Hierop volgend vertelde Spekkers over het onderzoek namens de TU Delft naar waterschade aan gebouwen en inboedel. Is een geschat schadebedrag wel respresentatief voor de werkelijke kosten die zijn gemaakt? Het plenaire gedeelte werd tot slot afgesloten door collega Lot Locher met haar verhaal over de netwerkplatform aanpak over het programma Amsterdam Rainproof.

Deelsessies

In de middag stonden verschillende deelsessies op het programma. Elke deelsessie richte zich op een specifiek onderdeel van de universele cyclus die wordt doorlopen bij het omgaan met, en anticiperen op ingrijpende gebeurtenissen:

A. Wat als het ons overkomt?
B. Wat is er gebeurd?
C. Wat kan er gebeuren?
D. Hoe maken we de stad regenbestendig?

Download hier de verslagen van de deelsessies en ochtendsessie
Download hier de foto’s.

Kijk voor een uitgebreide terugblik op de STOWA website.