Tips voor een regenbestendig, groen schoolplein

Gepubliseerd op:
21 oktober 2021

Al zo’n vijf jaar worden in Amsterdam basisschoolpleinen uitdagender en groener (her)ingericht dankzij de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) regeling. Met deze subsidieregeling wil de gemeente meer groene, veilige en uitdagende speelplekken in Amsterdam creëren. Zo wordt het makkelijker om saaie, versteende pleinen om te toveren tot regenbestendige, groene, buitenruimte geschikt die beweging stimuleert en mogelijkheid biedt tot educatie.

Ervaringen gebundeld in kennisdocument

Na jaren ervaring en circa 100 opgeleverde pleinen zijn de belangrijkste do’s en dont’s gebundeld in een kennisdocument. De adviezen zijn opgeschreven door de experts van AIS: Amsterdam Rainproof, natuur- en milieueducatie, GGD (bewegen/gezonde school) en Ruimte en Duurzaamheid (ontwerp/groen). Zij hebben de afgelopen jaren goed gezien wat wél en wat niet werkt.

Download het kennisdocument AIS en laat je inspireren. Het staat vol mooie voorbeelden uit Amsterdam. Ook voor overheden en organisaties die groene schoolpleinen willen stimuleren is het document nuttig.

Laterna Magica schoolvarken

Tips voor een rainproof schoolplein

Maak in het ontwerp gebruik van reliëf. Op die manier kun je bijvoorbeeld water richting verlaagd groen laten stromen. Houd rekening met de locatie van de regenwaterputten (kolken). Leg verlaagde groenstroken niet direct naast de kolken aan (dan stroomt het alsnog de kolk in). Laat geen water afstromen richting de gevel. Verwijder tegels er vervang ze voor gevarieerd groen. Denk daarbij aan verschillende niveaus: laag (meerjarige planten, bloemen, bodembedekkers), middelhoog (struiken, kleine bomen, grote grassen) en hoog (grote bomen, gevelgroen, groene daken). Bomen creëren schaduw (en schuilruimte) op het plein. Plant zoveel mogelijk inheemse beplanting.