Unieke inspiratiekaart voor buurtgroen in Amsterdam

Gepubliseerd op:
5 november 2020

Na een jaar lang analyseren van data en valideren in de praktijk is er een ‘inspiratiekaart buurtgroen’ gelanceerd: buurtgroen020.nl/inspiratiekaart. Wat maakt deze kaart zo bijzonder? De kaart is een uniek resultaat van een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en validatie door praktijkdeskundigen en geeft 40 kansrijke (voornamelijk versteende) locaties in de openbare ruimte weer, die geschikt zijn voor de aanleg van een postzegelpark of buurttuin. 

Dinsdag 3 november is het onderzoek gepresenteerd en zijn, met ruim 50 enthousiaste deelnemers, de resultaten bediscussieerd. De inspiratiekaart kan een mooie tool vormen voor bewoners, organisaties, ondernemers en de gemeente om Amsterdamse buurten doelgericht te vergroenen. Het gehele onderzoeksrapport is te lezen via: https://edepot.wur.nl/531598.
De ‘inspiratiekaart buurtgroen’ is samengesteld met behulp van cocreatie van onderzoekskennis van Wageningen University & Research en praktijkkennis vanuit Groen Platform Amsterdam. Dit heeft geleid tot de kaart met 40 kansrijke (m.n. versteende) locaties in de openbare ruimte in Amsterdam. De locaties zijn geselecteerd op basis van een relatief hoge verwachte impact op natuur, klimaatadaptie, sociaal welzijn en gezondheid a.d.h.v. data-analyse en een inschatting van de geschiktheid door locatiebezoeken.

Om de daadwerkelijke geschiktheid te beoordelen is een verdere toetsing nodig, o.a. op het gebied van lokaal draagvlak, ondergrondse infrastructuur en/of herinrichtingsplannen. Ook kunnen er andere locaties, die niet op de kaart staan, in de praktijk geschikt blijken te zijn voor vergroening.

Welke pleinen zijn geschikt?

“Het Koningsplein zou geknipt zijn voor een postzegelpark, maar dat geldt ook voor de kop van de Zuidas, het Valeriusplein, het Anton de Komplein en het Azartplein. Een ander voorbeeld is de Wijdesteeg, de stenige open ruimte langs de Nieuwezijds Voorburgwal tegenover het Amsterdam Museum. Een deels door de computer ontworpen ‘inspiratiekaart’ komt tot veertig, soms ronduit drukke, plekken die zich redelijk tot goed laten omturnen naar extra groen.” aldus het Parool. Lees meer in dit artikel: Minstens 40 Amsterdamse pleinen geschikt voor nieuwe postzegelparken.