Van stresstest naar risicodialoog

Gepubliseerd op:
19 december 2019

Het regent vaker harder. Hoe gaan we om met deze en andere toenemende weersextremen? Misschien heb je wel eens gehoord van stresstesten. Alle gemeentes in Nederland zijn verplicht om (uiterlijk) in 2019 stresstesten te hebben gedaan voor de vier thema’s: neerslag, hitte, droogte, overstromingen. 2020 wordt het jaar van de risicodialogen. Maar wat is een stresstest en een risicodialoog? Met een stresstest brengen de gemeentes in kaart welke plekken kwetsbaar zijn voor extreme(re) weersomstandigheden. Denk aan hitte, droogte, maar ook regenwateroverlast en overstromingen. Voor de stad Amsterdam zijn de regenwaterknelpunten al geruime tijd bekend. De stresstesten en risicodialogen voor het thema neerslag zijn enige tijd geleden al afgerond. Op maps.amsterdam.nl/rainproof zijn de knelpunten interactief in kaart gebracht.

Wat is een regenwaterknelpunt?

Het rioleringsstelsel in Amsterdam kan gemiddeld een bui van 20 mm regen per uur verwerken. Wanneer er meer regen valt dan het rioleringsstelsel aankan, raken de rioleringsbuizen vol. Het regenwater vloeit dan bij een gemengd stelsel via een overstort direct naar het oppervlaktewater, of komt op straat te staan. Bij een stresstest worden de risicogebieden in kaart gebracht. Middels computermodellen, waarin hoogtekaarten in combinatie met riolering zijn opgenomen waarover een fictieve regenbui van 60 mm per uur valt, is de stresstest voor wateroverlast in Amsterdam in kaart gebracht. Zo weten we waar het water naartoe gaat en waar het water zich ophoopt. Zodra de knelpunten per klimaatadaptatiethema duidelijk zijn, is het tijd voor de risicodialoog.

Risicodialoog

Na de stresstest wordt de risicodialoog gevoerd. In deze dialogen wordt met direct betrokkenen besproken welke knelpunten het meest urgent zijn en waar en wanneer we maatregelen moeten treffen. Grote toegangswegen krijgen voorrang op de kleinere straatjes, waar minder verkeer komt. Ziekenhuizen moeten goed bereikbaar blijven. Uiteraard telt het voorkomen van schade aan bijvoorbeeld huizen en gevels het zwaarst. Zo zijn de knelpunten beoordeeld en ingedeeld. De volgende stap is het rainproof inrichten van deze knelpunten.

Zo maken we de stad Amsterdam rainproof.